Energetický průkaz budovy (PENB) je v dnešní době zásadní informace pro kupující a navíc zákonná povinnost.